CERERE DE SERVICE PENTRU SISTEMUL DE CONTROL AL MAȘINII

* Prin prezenta, comand serviciul și sunt de acord cu costurile asociate cu implementarea comenzii (pentru a ajunge la locul de parcare a mașinilor, munca echipei de service, costurile pieselor de schimb)