CONDIȚII DE GARANȚIE

Garanție pentru produsele din ofertă
T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.

 1. Garantul asigură o bună calitate și funcționare eficientă a echipamentului atunci când este utilizat în conformitate cu scopul propus, în condițiile de operare specificate în manualul de instrucțiuni al dispozitivului.
 • Garanția se aplică defectelor dispozitivelor/pieselor de schimb ca urmare a defectelor de material, defectelor de construcție sau asamblare.
 • Garantul acordă Clientului o garanție standard, perioada fiind conformă cu cea din Tabelul Perioadelor de Garantare TPI, începând cu data de la care a fost făcută vânzarea.
 • Stațiile totale și teodolitele mărcilor Topcon și Sokkia cu o garanție mai mare de 12 luni, trebuie verificate într-un service autorizat de producător la fiecare 12 luni. Neefectuarea reverificării conduce la expirarea garanției după 12 luni. Verificarea trebuie efectuată înainte de sfârșitul celor 12 luni. Perioada de când se poate efectua service-ul este calculată de la data achiziției, care apare pe dovada achiziției (factură sau chitanță).
 • Defectele considerate a fi în garanție vor fi eliminate gratuit de către un centru de service autorizat cât mai curând posibil, nu mai mult de 14 zile lucrătoare, începând cu data livrării echipamentului pentru reparații. În cazuri justificate, perioada de reparație poate fi prelungită.
 • Nu se consideră o reparație de garanție operațiunile de întreținere uzuale, cum ar fi verificarea, rectificarea, calibrarea.
 • Reparaţiile se efectuează la sediul Garantului sau în locurile desemnate de Garant.
 • Alegerea metodei de eliminare a defectului revine Garantului.
 • Accesoriile, inclusiv bateriile, acumulatorii, cablurile, suporturile, încărcătoarele etc. sunt acoperite de o garanție de 3 luni.
 • Pentru reclamații nejustificate, Clientului îi va fi percepută o taxă care este în conformitate cu costurile percepute curent.
 • Reparațiile care pot fi făcute în garanție se efectuează numai pe baza documentului de achiziție, care conține numărul de serie. (CONDIȚIE NECESARĂ)
 • Sub garanție, Garantul nu va fi răspunzător pentru efectele defecțiunilor, cum ar fi daune cauzate persoanelor sau a proprietăților, pierderi de profit etc.
 1. Garanția expiră dacă se constată: depășirea standardelor de utilizare a echipamentului, daune cauzate ca urmare a utilizării echipamentului contrar instrucțiunilor de operare, daune mecanice, efectuarea reparațiilor de către Utilizator pe cont propriu sau în instalații neautorizate.
 2. Este exclusă răspunderea Garantului pentru defectele ascunse, în conformitate cu legislația în vigoare.
 3. În chestiunile nereglementate de prezentul acord se aplică prevederile legale.
 4. Orice litigii care pot apărea în timpul aplicării prezentului acord, părțile vor încerca să le soluționeze pe cale amiabilă, iar dacă nu, acestea vor fi soluționate în instanța competentă de către Garant.
6. Dacă doriți să beneficiați de serviciul de garanție, vă rugăm să contactați dealer-ul sau direct serviciul TPI:  

e-mail: service@tpi.com.ro
 tel. +40 368 429 112

Document valabil pentru echipamentele care părăsesc serviciul TPI începând cu data de 1.08.2016.

   
Produs   
   
Perioada de garanție (luni)   
   
Instrumente pentru   construcții   
   
Nivele rotative Topcon (RL)   
   
60   
   
Nivele   liniare Topcon (TP-L)   
   
60   
   
Nivele   rotative, liniare și în cruce Nivel System   
   
12   
   
Nivele   optice Topcon (AT-B) și Nivel System (seria Nx)   
   
60   
   
Nivele   optice Sokkia (C, B) și Nivel System (seria Xi)   
   
12   
   
Nivele   de digitale Topcon 2LS (Orion+)   
   
12   
   
Sisteme   de control al mașinilor (inclusiv componente)   
   
12   
   
Senzori   laser și telecomenzi Topcon, Nivel System   
   
12   
   
Teodolite Nivel System   
   
12   
   
Instrumente geodezice   
   
Nivele   de digitale Sokkia SDL   
   
12   
   
Teodolite Sokkia   
   
12   
   
Teodolite Topcon   
   
12   
   
Stații   totale Sokkia   
   
12   
   
Stații   totale Topcon   
   
12   
   
Accesorii   TS (tije de ancorare, trepiezi, suporți, senzori, cabluri, acumulatori, valize,   carduri de memorie)   
   
3   
   
Scanere laser   
   
Faro seria X   
   
12   
   
Faro Freestyle   
   
12   
   
Topcon GLS 2000 SML   
   
12   
   
GPS   
   
GPS Topcon   
   
12   
   
GPS Sokkia   
   
12   
   
Antene GPS   
   
12   
   
Controlere Topcon   
   
12   
   
Controlere Sokkia   
   
12   
   
Accesorii   GPS (antene GSM, antene UHF, tije de ancorare, bipozi, suporți, senzori,   cabluri, acumulatori, valize, rucsacuri, carduri de memorie)   
   
3   
   
GIS   
   
Receptor Survpoint GIS PRO   
   
12   
   
Accesorii   
   
Radiotelefoane: XTR446, TLKR-T5l Odometru M100 24   
   
12