TERMENI ȘI CONDIȚII

Principiile de funcționare a serviciului
T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.

  1. Clientul care predă echipamentul pentru depanare este obligat să determine tipul de reparație și să descrie daunele care trebuie remediate. De asemenea, este necesar să fie precizată metoda de primire a echipamentului (livrarea directă către client sau livrarea către biroul regional de vânzări pentru o recepție personală).
  2. P.I. Positioning Solutions S.R.L. nu este responsabilă pentru datele lăsate pe mediile de stocare instalate în echipament sau furnizate împreună cu echipamentul.
  3. Documentul care conferă acces la reparația de garanție va fi dovada achiziției, inclusiv numărul de serie al dispozitivului.
  4. Serviciile specificate în lista de prețuri a comenzilor tipice de service (inclusiv calibrarea, inspecția, diagnosticarea și măsurarea) nu necesită aprobarea clientului. Furnizarea de echipamente pentru a efectua un astfel de serviciu este echivalentă cu acceptarea costului acestuia. Lista actuală de prețuri pentru serviciile de mentenanță poate fi găsită în birourile TPI și pe website-ul nostru la adresa https://tpi.com.ro/service.
  5. În cazul în care renunțați la serviciu sau nu acceptați evaluarea serviciului în termen de 30 de zile de la data prezentării, vi se va percepe o taxă pentru efectuarea diagnosticului defectului, evaluarea reparației și transportul, în conformitate cu tarifele din lista de prețuri pentru serviciile de întreținere.
  6. Lipsa unei cereri de returnare a dispozitivului în termen de 90 de zile de la data prezentării ofertei de servicii va fi percepută ca fiind un refuz, cu intenția de a renunța la proprietate. Într-o astfel de situație, proprietatea dispozitivului trece la T.P.I. Positioning Solutions S.R.L., iar clientul renunță la orice pretenții împotriva T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.
  7. În chestiuni care nu sunt reglementate de condițiile de mai sus, se aplică prevederile Codului Civil.

     e-mail: service@tpi.com.ro
     tel. +40 368 429 112