Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în formular va fi T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. cu sediul social în Brașov, B-dul. Griviței, Nr. A96, înscris la Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu Cod Unic de Înregistrare 32408556 și Nr. de ordine în registrul comerțului J08/1615/2013. Datele vor fi stocate în baza de date a administratorului. Veți avea dreptul de a solicita operatorului acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și de a rectifica, șterge sau limita prelucrarea sau dreptul de a vă opune prelucrării.